מי הזיז את הקהילתיות שלי?

פודקאסט העוסק בנטייה של סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית להתרחק מתחום העבודה הקהילתית ותוהה על המקום של האקדמיה בתהליך.

האורחים בפודקאסט: אופיר צוקרמן, עובדת סוציאלית, אחראית קבוצות וקהילה במחוז באר שבע באגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון | ישראל אמיר, עובד סציאלי קהילתי, מנחה ויועץ לפיתוח יכולות קהילתיות ואישיות, ומרכז ההכשרה המעשית הקהילתית באוניברסיטת בן גוריון | פרופ׳ רוני קאופמן, עובד סוציאלי קהילתי, מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון ומרכז התחום הקהילתי במחלקה | רביד אלפון, סטודנטית בשנה השנייה ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון | הפודקאסט הופק במסגרת קורס עבודה קהילתית לשינוי חברתי באוניברסיטת בן גוריון בהנחיית הגב' אורנה עמוס | כתבו, ראיינו, ערכו והגישו: ספיר שכטר, גלית פריינטה, נטע קריגר, עדן לב ואורי ברנע.

Find out more at https://shinui.pinecast.co