שנה חדשה בשירות לעבודה סוציאלית קהילתית
לצאת ממעגל העוני - ארגוני הסיוע בבאר שבע
חוסן קהילתי - צוותי חירום בנגב המערבי
המתכון להצלחה - באר שובע
פלייסמייקינג - יצירת מקום מיטיב
הנהגה בקהילת יוצאי אתיופיה
ברידג'טק - הזדמנות שווה לבדואים באקדמיה